ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 เม.ย. 64 ถึง 08 เม.ย. 62 ประกาศผลสอบ รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
30 มี.ค. 62 สอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4
22 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 
วันที่ 22-23 และวันที่ 25-27 มีนาคม 2562
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์