รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
46/4 หมู่ 5   ตำบลงิ้วงาม  อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
เบอร์โทรศัพท์ 089-9007232 เบอร์แฟกส์ 036679762
Email : kratorn2521@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :