ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วัน ที่ 21 พย 2560 ท่าน ผอ กุสุมาวดี คีรี พร้อมคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมช
วัน ที่ 21 พย 2560 ท่าน ผอ กุสุมาวดี คีรี พร้อมคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมชมการจัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน ฝึกฝีมือของนักเรียนในระดับการศึกษาอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จังหวัดสระบุรี
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2560,16:11   อ่าน 274 ครั้ง