ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คุณครูพิมพ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ นำนักแสดงนาฎศิลป์ ของโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
คุณครูพิมพ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ นำนักแสดงนาฎศิลป์ ของโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จำนวน 2 ชุด ไปให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองแหย่ง จ.เชียงใหม่ มาศึกษาถนนสายวัฒนธรรมไยยวน ต.ดาวเรือง ต.ต้นตาล ต.งิ้วงาม ไหว้พระพุทธรูปทองคำ ที่วัดพะเยาว์ โดยการประสานงานจาก ท่านนายกชาญชัย อนะมาน นายก อบต.ช้างไทยงาม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดพะเยาว์
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2560,14:24   อ่าน 254 ครั้ง