ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับ
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษาฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง2560) ณ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2561,09:21   อ่าน 251 ครั้ง