ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒวิทยา เ
นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒวิทยา
เข้าร่วมการอบรม “เยาวชน Gen- Y “ ปลอดทุจริต รวมพลังต้านคอรัปชั่น “61”
จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2561,16:14   อ่าน 189 ครั้ง