ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง”
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า นำทีมคณะวิทยากร จาก
สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง”
ให้กับคณะครู และนักเรียนแกนนำระดับชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนโคกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2562,10:20   อ่าน 210 ครั้ง