ภาพกิจกรรม
ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย ท่านรองคงชนะ ปะมาคะเต และ ท่านรอง ดร.เจตพงศ์ กิตติพร เยี่ยมให้กำลังในการเปิดเรียนวันแรก
15 พฤษภาคม 2566
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย ท่านรองคงชนะ ปะมาคะเต และ
ท่านรอง ดร.เจตพงศ์ กิตติพร เยี่ยมให้กำลังในการเปิดเรียนวันแรก
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,09:11   อ่าน 24 ครั้ง