ภาพกิจกรรม
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้​คณิตศาสตร์​ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์​ ให้กับนักเรียนระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่ 1 โรงเรียน​โคก​กระท้อน​กิตติ​วุฒิ​วิทยา
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้​คณิตศาสตร์​ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์​ ให้กับนักเรียนระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่ 1 โรงเรียน​โคก​กระท้อน​กิตติ​วุฒิ​วิทยา
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,09:21   อ่าน 41 ครั้ง