ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายสุนทร พริกจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา นายชวิศ จิตปุณยพงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายธีรปัญญา แสนดวงดี ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน พร้อมด้วยนายนนพัฒน์ รักสกุล ประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ดูแลต้อนรับคณะผู้ปกครองนักเรียน
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2566,14:39   อ่าน 48 ครั้ง