ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกเครองเครือข่ายโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายสุนทร พริกจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา นายชวิศ จิตปุณยพงศ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา พร้อมด้วยคณะทำงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งข้อมูล และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องต่างๆ ของปีการศึกษา2566
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2566,14:44   อ่าน 30 ครั้ง