ข่าวสารงานโรงเรียน
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.ชวิศ จิตปุณยพงศ์ และ พระเทพวิสุทธิโสภณ ในโอกาสได้รับรางวัล ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย โดยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมทางวิชาการ
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.ชวิศ จิตปุณยพงศ์ และ พระเทพวิสุทธิโสภณ ในโอกาสได้รับรางวัล ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย โดยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2564 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี /โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด บรรยายพิเศษ และมอบโล่บุคคลดีเด่นฯ ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2565,09:40   อ่าน 1129 ครั้ง