กระดานข่าวประชาสัมพันธ์
วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะครูโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในยุด 4.0
วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะครูโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในยุด 4.0 เพื่อให้สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยมีคุณครูพิมพ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ คุณครูสุทธิพงษ์ บุญไชย คุณครูวรรณภา ศิริกุล คุณครูวราภรณ์ สมบูรณ์ศิลป์ และคุณครูธีรพงศ์ แคงสันเทียะ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ DSPU Computer Center โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2565,08:08   อ่าน 687 ครั้ง