กระดานข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนสร้างเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีภาวการณ์เป็นผู้นำ"
วันที่ 24 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนสร้างเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีภาวการณ์เป็นผู้นำ" โดยเฉพาะภาวการณ์เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ทางด้านต่างๆรวมถึงปลูกจิตสำนึกรักชาติและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยมีคุณครูศรัณย์วงศ์ สีทานุช เป็นผู้ดูแลนักเรียนตลอดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2565,08:08   อ่าน 702 ครั้ง