ข่าวสารงานโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของทางราชการ
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 65
ประกาสรับสมัคร ตำแหน่งแม่บ้าน
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.ชวิศ จิตปุณยพงศ์ และ พระเทพวิสุทธิโสภณ ในโอกาสได้รับรางวัล ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย โดยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมทางวิชาการ
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 65
ตรวจสอบผลการเรียนได้เลยนะคะ บางช่วงเวลาอาจจะตรวจสอบไม่ได้ นักเรียนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ครูที่ปรึกษาของตนเอง
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 65
ตรวจสอบรายชื่อมีสิทธิ์มอบตัว ระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 65
ตรวจสอบรายชื่อมีสิทธิ์มอบตัว ระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 65
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 65
ลิงค์ประกาศรับสมัคร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 65
ลิงค์ประกาศรับสมัคร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 65
ประกาศ​รับสมัคร​นักเรียนปีการศึกษา​2565
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 65
เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการเลือกตั้ง คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 65
*มาตรการ* การป้องกันและควบคุมโควิด-19 ในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 65
ประกาศ​โรงเรียนโคก​กระท้อน​กิตติ​วุฒิ​วิทยา​
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 65
ประกาศ​โรงเรียน​โคก​กระท้อน​กิตติ​วุฒิ​วิทยา​
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 65
6 มาตรการเสริม โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
ุ6 มาตรการหลัก โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
7 มาตรการเข้ม โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
แผนเผชิญเหตุโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน(ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย)
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64